Het brandwerende ventilatierooster FireCatch EPC voldoet met 58 min. aan het Bouwbesluit

De FireCatch EPC is een gepatenteerd compact ventilatierooster met een brandwerendheid van 58 minuten. Met de behaalde brandklasse E-30/EI-EW-30 voldoet de FireCatch EPC aan de eis van het Bouwbesluit voor gevels met een WBDBO van 60 minuten. 

De brandtesten zijn door Efectis uitgevoerd volgens de Europese norm EN 1364-1. De FireCatch EPC is getest in een brandwerend kunststof kozijn. Bovendien zorgt de standaard ingebouwde zelfregelende klep voor een maximale energiebesparing en een optimaal comfort. 

Toepassingen

In o.a. woongebouwen, scholen, kantoren, verpleeghuizen. Het is niet altijd noodzakelijk om de gehele gevel of het gehele gebouw te voorzien van brandwerende roosters. Voor een uniform gevelaanzicht zijn de FireCatch te combineren met toevoerroosters MultiAir (EPC), FlexAir (EPC) of MultiCoust (EPC). 

Brandveiligheidsklasse EW30 i.c.m. dubbel glas van AGC

Een brandtest bij Efectis m.b.t. de brandveiligheidsklasse EW30 is met 38 minuten ruimschoots gehaald. Getest zijn het dubbelglas van AGC met één brandwerende ruit, met aan de bovenzijde van de glasrand het ventilatierooster FireCatch van Aralco NVS. Geplaatst in een standaard KVT kozijn met overschilderbare kit.

 

Regelgeving

Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u voldoen aan het Bouwbesluit. Een gebouweigenaar is daartoe verplicht en uiteindelijk ook verantwoordelijk. In het Bouwbesluit staan de minimum technische bouwvoorschriften beschreven m.b.t. veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. 

Het Bouwbesluit stelt op het gebied van brandveiligheid een aantal eisen aan bouwconstructies. Zo zijn er eisen dat de uitbreiding van een brand moet worden beperkt om mensen de gelegenheid te geven te vluchten. Bovendien moet de brand beheersbaar gehouden worden zodat de brandweer de tijd krijgt om te blussen. Het Bouwbesluit bepaalt ook de eisen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag* tussen de ruimten. Branddoorslag is de branduitbreiding naar een andere ruimte binnen het gebouw. Brandoverslag is de branduitbreiding naar een andere ruimte, via de buitenlucht. De eisen ter voorkoming van brandoverslag staan omschreven in artikel 2.1.06 WBDBO van het Bouwbesluit.

*Weerstand tegen brandoverslag. Brandoverslag is de uitbreiding van brand van een ruimte naar een andere ruimte.

 Voorbeelden brandoverslag

 

Fig 2 = brandoverslag naar naburig gebouw Fig 3 = brandoverlsag bij inwendige gevelhoek Fig 4 = brandoverslag vanuit een dakopening naar opgaande gevel

   Brandoverslag Naar Boven Web

Fig 1 = brandoverslag naar hoger gelegen verdieping

Ventilatie

Het Bouwbesluit beschrijft ook specifieke eisen met betrekking tot gezondheid met in het bijzonder deze voor een gezond binnenklimaat. Afdeling 3.10 beschrijft de eisen als het gaat om luchtverversing of ventilatie. Er moet voldoende afvoer van vervuilde binnenlucht zijn en een goede en comfortabele toevoer van schone buitenlucht.

Energieprestatie

Het Bouwbesluit stelt ook eisen aan de energieprestatie van een gebouw. Om het verbruik van energie te beperken is het belangrijk de ventilatieverliezen in een gebouw zoveel mogelijk te beperken.