Schoolventilatie

Binnenmilieu op scholen en kindercentra

Leerlingen in klaslokalen worden blootgesteld aan diverse binnenmilieufactoren die nadelige effecten kunnen hebben op hun gezondheid en cognitief functioneren. Dit betreft met name fijn stof, ziektekiemen, allergenen, een hoge temperatuur en geluid. Bovendien leidt een te hoog CO2-gehalte tot concentratieproblemen en verminderde leerprestaties.

Een slecht binnenmilieu kan hoofdpijn, vermoeidheid, sufheid, maar ook slijmvliesirritaties, rondwarende infectieziektes, verergerde allergieën en kans op extra astma-aanvallen veroorzaken. Dit leidt tot ziektever­zuim van leraren en scholieren. Maar ook de leerpres­taties van scholieren lijden er onder.

 

Verbetert de leerprestaties en verlaagt de kosten

Oxygreen School is een totaaloplossing om op een eenvoudige en energie-efficiënte manier een gezond en fris binnenklimaat in klaslokalen te realiseren en te behouden. Het vraaggestuurd ventilatiesysteem OxyGreen School werkt volledig automatisch, zodat onder alle omstandigheden efficiënt wordt geventileerd. De leds op de CO2-sensor geven de kwaliteit van de binnenlucht weer. Indien gewenst kan het systeem tijdelijk maximaal ventileren.
* Fris en gezond binnenklimaat
* Lage onderhoudskosten
* Lagere energiekosten
* Laag geluidsniveau
* Gebruiksvriendelijk
* Eenvoudige installatie