Vraaggestuurd individueel: OxyGreen CO2 voor woningen

Gezond en efficiënt ventileren
Voor een gezond binnenklimaat is 24 uur per dag ventileren noodzakelijk. Vervuilde en vochtige lucht worden dan afgevoerd en verse buitenlucht toegevoerd. Dat is goed voor de gezondheid van de bewoners en voor het technische behoud van de woning. Om zeker te zijn van een goede ventilatie dient dit op een gebruikersvriendelijke, comfortabele en energie-efficiënte manier te gebeuren.

Energiezuinig
Energiezuinig ventileren levert een belangrijke bijdrage aan het steeds strengere E-peil niveau. Daarnaast is de luchtkwaliteit en het thermisch comfort essentieel. Onderzoek heeft bevestigd dat vraaggestuurde ventilatiesystemen met CO2-sensoren de beste resultaten geven.

Eenvoudig en gezond
CO2, dat bij mens en dier door te ademen ontstaat, is een prima indicator voor menselijke aanwezigheid en de luchtkwaliteit in een woning. Daarom heeft Aralco voor een efficiënte en gezonde wijze van ventileren, een serie intelligente ventilatiesystemen ontwikkeld: de OxyGreen CO2 in de uitvoeringen 5, 15 en 55. Bij deze vraaggestuurde ventilatiesystemen wordt de afvoer mechanisch geregeld op basis van de binnenluchtkwaliteit (CO2-concentratie). De toevoer van verse lucht geschiedt via zelfregelende toevoerroosters. 

  Oxygreen 5 Nieuw Oxygreen 15 Nieuw Oxygreen 55 Nieuw
Stille en zuinige woonhuisventilator
Aanwezigheidssensor
Vochtsensor
CO2-sensor -
Regelkleppen - -
P3 of P4 roosters
       
UItbreidingen      
CO2-sensor
Handbediening
Vochtsensor
Aanwezigheidssensor
Uitbreiding regelkleppen - -
Zomerventilatie - -
       
Reducties*      
Reductiefactor  0,95  0,85  0,47
Max. invloed E-peil open bebouwing 0 - 2 - 8
Max. invloed E-peil appatrtement - 1 - 4 - 16

* enkel in combinatie met roosters met zelfregelendheidsklasse P3 of P4