Jephtastraat Amsterdam

Naar aanleiding van klachten over schimmel en een slecht binnenklimaat heeft Woningcorporatie Stadgenoot in 180 naoorlogse sociale huurwoningen aan de Jephtastraat in Amsterdam een ventilatiesysteem aangebracht. Om het binnenmilieu op een energie-efficiënte wijze te verbeteren heeft de corporatie gekozen voor Aralco Oxygreen CO2 Light; een vraaggestuurd ventilatiesysteem dat werkt op basis van CO2.

Product Oxygreen CO2 Light
Aantal 180
Locatie Jephtastraat Amsterdam
Opdrachtgever Woningcorporatie Stadgenoot
Installateur Bacol Ventilatie